NHÓM BÀO NGƯ - HẢI SÂM - SÒ ĐIỆP
HẢI SẢN NƯỚC LẠNH
CÁ TƯƠI NHẬP KHẨU
NIPPON PREMIUM FOODS